ประวัติศาสตร์พระเจ้าตากสิกมหาราช ( ฉบับนอกตำราไทย ) copy มาอีกแล้ว

ดังที่ทราบกันดีว่าหลังเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 แล้ว พระเจ้าตากสินก็นำทัพกอบกู้เอกราชให้แก่ไทย แล้วสถาปนากรุงธนบุรี เป็นราชธานีใหม่ ทรงรวบรวมไทยให้เป็นปึกแผ่นแล้วปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2311 พระองค์สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 6 เมษยา 2325

จากที่ผมได้เอ่ยไว้แต่ต้นแล้วว่าจะขอนำประวัติศาสตร์รัชสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช ( ฉบับนอกตำราไทย ) มีดังนี้

1. พระเจ้าตากสิน ถูกสั่งประหารชีวิตทั้งคาผ้าเหลือง
( ตามพงศวารของ ญวณ ) ผมขอเล่าความแบบคร่าวๆ เฉพาะเนื้อความสำคัญ กลัวจะยาวเกิดไปท่านอ่าจะเบื่อหน่ายอ่านครับ

ตามที่ปรากฏในพงศารของญวณนั้น (บางฉบับ) ได้จดบรรทึกไว้ว่า ได้เกิดความวุ่นวายในเมืองหลวงของญวณ เนื่องมาจากการแย่งชิงอำนาจกันเอง จึงได้มี ญวณ อีกกลุ่มในราชสำนัก ยกกำลังหมายจะเข้าแทรกแซงทางการเมืองเอาเขมรไว้เป็นที่มั่นและเป็นกำลังร่วมรบด้วย ในขณะเวลานั้น เขมรเป็นเมืองประเทศราชของไทย ( กรุงธนบุรี) พระเจ้าตากสินจึงได้แต่งตั้งทัพไป 2 กอง ดังนี้ ทัพใหญ่ คือ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ พระมหาอุปราช องค์รัชทายาทเป็นแม่ทัพใหญ่ เจ้าพระยาจักรี(ด้วง) เจ้าพระยานครสวรรค์ เจ้าพระยาสุรสีห์(บุญมา น้องชายเจ้าพระยาจักรี ด้วง)และพระเจ้าหลานเธอ กรมขุนรามภูเบศ เหล่านี้เป็นแม่ทัพรองๆลงมา ไปจัดการปราบ และเพื่อมิให้ญวนลุกลามเข้ามายึดเมืองเขมรเป็นที่มั่น โดยโปรดให้กองทัพไทยออกไปในเดือนยี่ ปีฉลู ตรงกับพ.ศ.2324
แต่ด้วยความที่ พระยาจักรี ( ร.1 ) เกิดความไม่พอใจ เนื่องจาก ตัวเองได้รับการแต่งตั้งให้เป็น สมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึก ซึ่งมี อำนาจเท่าเทียมกับพระเจ้าตากสินทุกประการ และเมื่อมีการแต่งตัง องค์ราชทายาทขึ้นมา จึงต้องถอดตำแหน่ง สมเด็จเจ้าพระยากษัตริย์ศึก ให้เป็น เจ้าพระยาจัรีดังเดิม จึงทำให้เจ้าพราะยาจักรีไม่พอใจอยู่เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว ดังนั่นเมื่อสบโอกาสจึงได้ คบคิดการใหญ่กับ ญวณ ด้วยการ ไม่ส่งกำลังเข้าไปช่วยทัพใหญ่ เมื่อ ทัพใหญ่ต้องสู้โดยไม่มีกำลังเสริมจึงติดอยู่ในวงล้อมของศตรู เหตุการณ์ฝ่ายนคร(กรุงธน) จึงเกิดความวุ่นวายขึ้นทันที เพราะได้รับสัญญาณจาก พระยาจักรี แล้วว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ พระมหาอุปราช องค์รัชทายาท ไม่สามารถที่จะกลับมาช่วยราชธานีได้ทันเป็นแน่ จึงได้มีขุนนางชั้นผู้ใหญ่หลายคน ที่ คิดคบกับ เจ้าพระยาจักรี ก่อกบฏขึ้นหลายจุดในพระนคร พวกกบฏขอให้พระสงฆ์เข้าไปถวายพระพร ทูลขอให้พระองค์เสด็จออกทรงผนวช
เพื่อสะเดาะพระเคราะห์เมืองสัก 3 เดือน สมเด็จพระเจ้าตากสินฯทรงรับคำทูล เมื่อเกิดความแตกแยกวุ่นวายขึ้นในกรุง ทางออกเดียวคือการออกผนวช เพื่อรักษาชีวิตของพระองค์ไว้ก่อน พระเจ้าตากสินฯตกลงเสด็จออกทรงผนวช วันอาทิตย์ เดือน 4 แรม 12 ค่ำที่วัดแจ้ง อันเป็นวัดในพระบรมมหาราชวัง (เช่นเดียวกับวัดพระแก้วมรกตในวังหลวงทุกวันนี้) ในการเสด็จออกทรงผนวชนี้ ความจริงหาขาดจากพระราชตำแหน่งไม่ เพราะมีกำหนดแน่นอน ว่าจะเสด็จนิวัติกลับสู่ราชบัลลังก์ ภายหลังเมื่อทรงผนวชแล้ว 3 เดือน ส่วนราชการบ้านเมืองก็มีข้าหลวงรักษาพระนครตามธรรมเนียม
บรรดาขุนนางทั้งหลายจึงตกลงที่จะแต่งตัง เจ้าพระยาจักรี ขึ้น รักษาราชการแผ่นดินแทนพระองค์ เมื่อเจ้าพระยาจักรีมีอำนาจเบ็ดเตล็ดจึงได้สั่งให้มีการประหารชีวิตพระองค์ทั้งที่ยังอยู่ในผ้าเหลือง ดังได้ปรากฏ ณ พระวิหารที่ประทับในวัดแจ้ง (คือวัดอรุณราชวราราม ปัจจุบันนี้) รวมวันตั้งแต่เสด็จออกทรงผนวช จนถึงวันถูกปลงพระชนม์ เป็น ๒๘ วัน โหรจดไว้ว่าดับขันธ์ ไม่ใช้คำว่าสิ้นพระชนม์หรือสวรรคต ก็เพื่อยืนยันว่า พระองค์ท่านถูกปลงพระชนม์ทั้งที่ทรงเพศเป็นพระภิกษุ จึงใช้คำว่าดับขันธ์ เพื่อให้เข้าใจว่ามิได้สวรรคต
เมื่อการปลงพระชนม์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เชิญพระศพไปฝังไว้ที่วัดอินทาราม บางยี่เรือ ใกล้ตลาดพลู คลองบางหลวง (เวลานั้นยังเรียกวัดบางยี่เรือ) บรรดาศพข้าราชการที่จงรักภักดีในพระองค์ที่ถูกประหารชีวิตในวันเดียวกันนั้น มีเจ้าพระยานครราชสีมา
(บุญคง ต้นสกุลกาญจนาคม) พระยาสรรค์ (บรรพบุรุษสกุลแพ่งสภา) พระยารามัญวงศ์ (ต้นสกุลศรีเพ็ญ)
พระยาพิชัยดาบหัก (ทองดี ต้นสกุลวิชัยขัทคะ และพิชัยกุล) เป็นต้น จำนวนมากกว่า 50 นาย ก็ถูกฝังเรียงรายใกล้พระศพสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนั้น ฝ่ายพระราชวงศ์ของพระเจ้าตากสินที่ยังเหลือ ถ้าเป็นเจ้าชายชั้นทรงพระเจริญวัยก็ถูกจับปลงพระชนม์หมด เอาไว้แต่ที่ทรงพระเยาว์ และเจ้าหญิง ถอดพระยศออกแล้วเรียกว่าหม่อม เหมือนกันทุกพระองค์ แม้จนกระทั่งสมเด็จพระราชินี และสมเด็จพระน้านาง เป็นการถอดอย่างที่ไม่เคยมีมา ฝ่ายเจ้าพระยาอินทวงศา อัครมหาเสนาธิบดีฝ่ายกลาโหม ขณะนั้นตั้งวังปราบบัญชาการทัพอยู่ที่ปากพระ ใกล้เมืองถลาง ทราบว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินฯถูกปลงพระชนม์แล้ว ก็ฆ่าตัวตายตามเสด็จ เพราะไม่ยอมเป็นข้าคนอื่น ส่วน สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ พระมหาอุปราช องค์รัชทายาท ( ตามพงศวดารไทย นั้น ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าเป็นอย่างไร ตามพงศดารญวณนั้น ถูกหลอกด้วยอุบายให้เสด็จกลับราชธานีเพื่อขึ้นครองราชสมบัติต่อจากพระบิดา แต่งสุดท้ายเมื่อกลับมาถึงยังราชธานีก็ถูกจับตัวและนำตัวไปประหารชีวิต เช่นกัน แต่ พงศวดารไทย บางฉบับ ระบุว่า สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนอินทรพิทักษ์ พระมหาอุปราช องค์รัชทายาท ได้หายสาปสูญไประหว่างทำสงครามที่ชายแดนเขมรในครั้งนั้น

2. ทำไม ตำราประวัติศาสตร์ไทยไม่มีนามราชวงศ์ของพระเจ้าตากสิน ปรากฏในตำรา

ในตำราพงศวดารของไทยนั้นได้มีการ จดบรรทึกประวัติศาสตร์ราชวงศ์ มาตั้งแต่ราชวงศ์ สุโขทัย จนจวบมาถึง ราชวงศ์จักรี นั้น แต่ กลับไม่มี ปรากฏนามราชวงศ์ของ พระเจ้าตากสินมหาราชนั้น ผมคิดว่าท่านน่าจะทราบกันดีว่าเพราะอะไร ผมจึงไม่อยากจะเอ่ยให้มากความนักเพราะกลัวจะเกิดความแตกแยกมากกว่านี้

3. ไทยเสียกรุงมาแล้ว 3 ครั้ง หาใช้ 2 ครั้งไม่

ตามตำรับตำราไทย ที่ได้ ร่ำเรียนกันมานั้น ไทยเสียกรุง 2 ครั้ง คือ กรุงศรีอยุธยา ครั้ง ที่ 1 และ ครั้งที่ 2 แต่ ทำไมนักประวิติศาสตร์หรือนักวิชาการราชนิกุลไทยกับทำเป็นลืม กรุงธนบุรี ที่เป็นเมืองหลวงเช่นกันไปได้ เหตุผลเพราะอะไร ไม่ใช่เพราะว่า การเสียกรุงครั้งที่ 3 นั้น ไม่เหมือน 2 ครั้งแรกที่โดน ต่างชาติมารุกราน แต่กลับเป็น คนในชาติทำลายกรุงเอง แล้วคนๆนั้นคือใครละครับ ราชนิกุลไทย

4. คุณนาม ความดี ของพระเจ้าตากสิน ที่ มิอาจจะบิดเบื้อนได้ ( แม้พยายามแล้วก็ตาม ) จนได้มาซึ่ง มหาราช จากราษฎรปวงชนชาวไทย

แม้จะมีการบิดเบื้อน กล่าวหาว่าพระองค์ บ้า สติฟั่นเฟือง ให้พระสงฆ์องค์เจ้าต้องกราบไหว้ พระองค์ ถ้าไม่กราบไหว้พระเองก็จะถูกพระเองฟันด้วยพระแสงดาบของพระองค์เอง แต่สุดท้ายก็ไม่อาจจะบิดเบื้อนความจริงไปได้ มหาราชที่พระองค์ได้มานั้น หาได้จากการแต่งตั้งจากผู้หนึ่งผู้ใดไม่ แต่พระองค์ได้มาด้วยจากใจ ปวงประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

5. สรุป ทำไมต้องบิดเบื้อนประวิติศาตร์ของพระเจ้าตากสิน

คงไม่มีใครอย่างให้ ประวิติศาสตร์ของบรรพบุรุษตัวเองมัวหมองหรอกนะครับ ผมพูดแค่นี้ท่านคงเข้าใจนะครับ

ป.ล. ขอให้ลูกหลานพระเจ้าตากทุกคน COPY ประวัติศาสตร์ต่างๆทุกฉบับที่ได้ได้เห็นได้รับรู้มาไว้ให้รุ่นลูกรุ่นหลานท่านฟังนะครับ อย่าปล่อยคุณนามความดีของพระเจ้าตากสินมหาราชต้องให้เลือนลางหายไป พร้อมกับการถูกบิดเบื้อนให้ร้ายพระองค์ เพราะ ผู้คนควรจะต้องเทิดทูลพระองค์ไว้เหนือหัวมากกว่า เพราะที่เรายังยืนเหยียบแผ่นดินนี้ได้ อย่างเสรีเพราะ พระเจ้าตากสินมหาราช

ป.ล. ขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาอ่าน หวังว่า กระทู้นี้คงไม่โดนลบก่อนนะครับ และหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านและศึกษาไม่มากก็น้อยครับ

ถ้าผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยครับ

ขอบคุณครับ
ลูกหลานพระเจ้าตากสินมหาราช

 

โดย   ลูหลานพระเจ้าตากสิน   เมื่อ วัน เสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2550, 12: 14 น.

http://www.nocoup.org/newwebboard/main.php?board=014676&topboard=1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: