รายชื่อผู้สนับสนุนร่วมมือกับเผด็จการ

รายชื่อผู้สนับสนุนร่วมมือกับเผด็จการ

1. พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์                                                             

2. พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์

9 คมช.(คณะมนตรีความมั่นคง)

1. พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน ประธาน คมช (ต่อมาปลดเกษียณ เป็นรองนายก รมต.)

2. พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข ผบ.ทบ. (ต่อมารักษาการแทนประธาน คมช.)

3. พล.อ.วินัย ภัททิยกุล ปลัดกลาโหม เลขาธิการ คมช.

4. พล.อ.บุญรอด สมทัศน์ รมต.กลาโหม  คมช.

5. พล.อ.สพรั่ง กัลยาณมิตร ผู้ช่วยเลขา ฯ คมช.

6. พล.ร.ท.สถิรพันธุ์ เกยานนท์ ผู้ช่วยเลขา ฯ คมช.

7. พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม หัวหน้าสำนักงานเลขา ฯ คมช.

8. พล.ต.อ.เสรีพิศุทธิ์ เตมียาเวส รักษาการ ผบ.ตำรวจ คมช.

9. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ.ทบ.   คมช.คนเดียวที่ไม่ร่วมมือเผด็จการ

11 คตส.+1 ดีเอสไอ.

1. นายนาม ยิ้มแย้ม  ประธาน คตส.

2. นายแก้วสรร อติโพธิ เลขาธิการ คตส.

3. นายสัก กอแสงเรือง  โฆษก คตส.

4. นายกล้าณรงค์ จันทิก  คตส.

5. นางจารุวรรณ เมณฑกา  คตส.

6. นายอุดม เฟื่องฟุ้ง  คตส.

7. นายอำนวย ธันธรา  คตส.

8. นายวิโรจน์ เลาหะพันธุ์  คตส.

9. นายจิรนิติ หะวานนท์  คตส. (ลาออกไปเป็นตุลาการ จ.ระยอง)

10. นายบรรเจิด สิงคะเนติ  คตส.

11. นางเสาวนีย์ อัศวโรจน์  คตส.

12. นายสุนัย มโนมัยอุดม  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ.)

9 ตุลาการรัฐธรรมนูญ (คดียุบพรรค ทรท.และตัดสิทธิ์ 111 นักการเมือง)

1. นายปัญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกา  ประธานคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ

2. นายอักขราทร จุฬารัตน์ ประธานศาลปกครองสูงสุด (โคตรแขกมุสลิมโคตรเดียวกับ พล.อ.สนธิบุญ)

3. นายสมชาย พงษธา ประธานแผนกคดีล้มละลายในศาลฎีกา

4. ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์ รองประธานศาลฎีกา

5. นายจรัญ หัตถกรรม  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

6. นายกิตติศักดิ์ กิติคุณไพโรจน์  ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา

7. นายธานิศ เกศวพิทักษ์  ผู้พิพากษาศาลฎีกา

8. นายนุรักษ์ มาประณีต ผู้พิพากษาศาลฎีกา

9. นายวิชัย ซื่อชมพูนุท ผู้พิพากษาศาลปกครองสูงสุด

5 กกต. (คณะกรรมการการเลือกตั้ง)

1. นายประพันธ์ นัยโกวิท

2. นายสุเมธ อุปนิสากร

3. นายสุทธิพล ทวีชัยการ

4. นางสดศรี สัตยธรรม

5. นายสมชัย จึงประเสริฐ  (ตอนแรกจะลาออก  แล้วไม่ออก)

** ประธาน กกต. คือนายอภิชาต สุขัคคานนท์ เพื่อนสนิทของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน

** มีนายตำรวจคนหนึ่งร่วมงานกับ กกต.สืบสวนสอบสวน
ส.ส.ทางการเมือง  แต่ไม่มีความเป็นกลาง  คือ พล.ต.ต.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
รอง ผบ.สันติบาล  เคยรับใช้ในบ้านของนายสนธิ ลิ้มทองกุลอย่างใกล้ชิด

ข้าราชการและนักธุรกิจ-การเมือง

1. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา แม่ทัพภาคที่ 1

2. พล.ท.วิโรจน์ บัวจรูญ แม่ทัพภาคที่ 4

3. พันโทพลศักดิ์ ศรีเพ็ญ ผบ.ทร.3 กองทหารราบ 1 ไม่มีความเป็นกลาง ผู้ปลุกปั่นทหาร 1000 คนให้เลือกพรรคประชาธิปัตย์

4. นายธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์ รมต.สำนักนายก

5. นายสิทธิชัย  โภไคยอุดม รมต.กระทรวงเทคโนโลยี (ไอซีที)

6. นายนิตย์ พิบูลสงคราม รมต.ต่างประเทศ

7. นายสุรพงษ์ ชัยนาม ประธานคณะอนุกรรมการวอร์รูมฝ่ายต่างประเทศ

8. นายจรัญ ภักดีธนากุล ปลัดกระทรวงยุติธรรม

9. นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการ กทม.

10. นายกวี กิตติสถาพร ผู้ว่าราชการ จ.กาฬสินธุ์

11. นายสุรพล นิติไกรพจน์ อธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์

12. นายสมบัติ ธำรงค์ธัญญวงศ์ อธิการบดีนิด้า

13. นายประสงค์ สุ่นศิริ

14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์

15. นายชัยอนันต์ สมุทรวณิช

16. นายเชียรช่วง กัลยาณมิตร

17. นายเสรี วงศ์มณฑา

สื่อ

1. นายสนธิ ลิ้มทองกุล

2. นายเจิมศักดิ์ ปิ่นทอง

3. นายปราโมทย์ นาครทรรพ

4. นายคำนูณ สิทธิสมาน

5. นายการุณ ใสงาม

6. นายสมศักดิ์ โกศัยสุข

7. นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์

8. นายสุริยะใส กตะศิลา

9. นายสุทธิชัย หยุ่น (แกว = ครึ่งญวนครึ่งเจ๊ก)

10. นายเทพชัย หย่อง (แกว = ครึ่งญวนครึ่งเจ๊ก)

ฯลฯ          ฯลฯ          ฯลฯ

ขยะ ไฮ-โซ

1. นางยงยุพลักษณ์ เกษมสันต์  อดีตอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.จุฬา

2. ม.ร.ว.รำพิอาภา เกษมศรี

3. นางปราไพ ปราสาททองโอสถ

4. นางเบญจวรรณ กระจ่างเนตร

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: