หลังเลิกพ.ร.ก.

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการที่แถลงเอาไว้แต่แรก วันนี้คณะรัฐมนตรีจะร่วมกันพิจารณา ว่าจะยังคงประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่อไปหรือไม่

และถ้าเป็น อย่างที่นายกรัฐมนตรีพยายามปูพื้นมาโดยตลอด โอกาสที่จะยกเลิกการบังคับใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินนั้นมีอยู่สูงกว่าการคงอำนาจ พิเศษเช่นนี้เอาไว้ต่อไป

ซึ่งในด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดี และสมควรช่วยกันสนับสนุนให้เกิดขึ้นได้จริง

เพราะการดำรงอยู่ของกฎหมายที่ให้อำนาจพิเศษแก่รัฐสูงลิบลิ่วเช่นนี้ นอกจากจะไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ใดๆ ดีขึ้นแล้ว

กลับยิ่งเป็นตัวซ้ำเติมให้สถานการณ์เลวร้ายลงด้วยซ้ำ

แต่ลำพังเพียงการยกเลิกกฎหมายพิเศษ ที่ให้อำนาจอย่างไม่จำกัดแก�รัฐบาลและเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นยังไม่เพียงพอ ที่จะคืนความสงบสันติกลับสู่สังคมได้ แต่ยังจะต้องประกอบเข้ากับกระบวนการอย่างน้อยอีกสองประการ

ประการแรกก็คือ คืนความยุติธรรมให้กับผู้ถูกจับกุมคุมขังโดยไร้ความผิด หรือเกินกว่าโทษานุโทษที่ได้กระทำลงไป

อันเป็นข้อเสนอที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่นายคณิต ณ นคร เป็นประธาน เรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีมาเป็นเวลานาน ซึ่งแม้จะได้รับการขานรับด้วยถ้อยคำอันไพเราะ

แต่ยังมิได้มีการลงมือปฏิบัติใดๆ ให้เกิดผลในความเป็นจริง

ประการ ต่อมา คือเร่งผลักดันกระบวน การค้นหาความจริงในกรณีสลายการชุมนุมของประชาชน อันทำให้มีผู้เสียชีวิต 91 รายและบาดเจ็บอีกเกือบ 2,000 คน ให้เกิดขึ้นโดยเร็ว

เพราะยิ่งปล่อยเวลาให้เนิ่นช้าออกไปเท่าใด ก็ยิ่งไม่เป็นผลดีทั้งต่อรัฐบาลและต่อสังคมไทยโดยรวม

และ ยิ่งทำให้คนจำนวนไม่น้อยปักใจเชื่อว่า ที่พยายามถ่วงให้เกิดความล่าช้าออกไปนั้น เพื่อต้องการจะปิดบังหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญ ที่จะกระทบกับรัฐบาลหรือเจ้าหน้าที่บางส่วนของรัฐเอง

ความหวาดระแวงเช่นนี้ จะซ้ำเติมให้สถานการณ์ที่เลวร้ายอยู่แล้วเดินหน้าไปสู่อนาคตที่คาดเดาไม่ได้ยิ่งขึ้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: