“เสกสรรค์ ประเสริฐกุล”ปาฐกถาพิเศษ”เปลี่ยนประเทศไทย ด้วยพลังพลเมือง”

เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. นายเสกสรรค์ ประเสริฐกุล อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวปาฐกถาพิเศษในงาน “เปลี่ยนประเทศไทย ด้วยพลังพลเมือง” ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ว่า การเปลี่ยนแปลงสังคมบ้านเมืองของเรา ซึ่งเกี่ยวข้องกับพลังการขับเคลื่อนของพลเมือง นับเป็นปัญหาสำคัญ เพราะไปสวนทางกับโครงสร้างอำนาจที่เป็นอยู่ในระดับการประสานงาน ที่ผ่านมาส่วนมากเป็นการสั่งจากบนลงล่าง ซึ่งประชาชนมีส่วนร่วมอย่างน้อยนิด หลายๆกรณีนับว่าไม่มีบทบาทในการตัดสินใจเลย

“ถ้าเราอยากเห็นพลเมืองไทยแสดงบทบาททางสังคม เราต้องเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจ ก็เปิดพื้นที่ให้ประชาชนมีบทบาทกำหนดชะตากรรมของประเทศมากขึ้น เราจำเป็นต้องมีการปฏิรูปในระดับโครงสร้าง เพื่อปรับเปลี่ยนอำนาจจากข้างบนลงมา เป็นจากด้านล่างขึ้นไป ตัดสินใจร่วมกัน”

“อำนาจไม่ใช่วัตถุสิ่งของ ไม่ใช่อะไรที่ผู้คนจะสามารถแย่งยื้อมาถือครอง หรือเก็บไว้ในห้องหับที่ลับตา โดยแก่นแท้แล้วอำนาจคือความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ ซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยปัจจัยต่างๆ มีกฎเกณฑ์ในการก่อเกิด ดำเนินไป และสิ้นสลายได้ เหมือนคาวมสัมพันธ์อื่นๆ ในโลก”

อ.เสกสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อำนาจรัฐอาจไม่ได้ควบคุมอำนาจได้ทั้งหมด และกำหนดให้ความสัมพันธ์ทั้งปวงมาขึ้น ลักษณะนี้เป็นอำนาจรัฐโดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นประชาธิปไตยหรือเผด็จการ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: