ผลจากวิกิลีกส์

บทบรรณาธิการ

ข้อมูลที่วิกิลีกส์ทยอยเปิดเผยออกมาในปัจจุบัน ที่สร้างความแตกตื่นสะท้านสะเทือนไปได้ทั่วโลกขณะนี้ จะไม่มีคุณค่าหรือความหมายอะไรเลย

หากสิ่งที่รัฐบาลทั้งหลายประกาศเอาไว้ในที่แจ้ง เป็นสิ่งเดียวกันกับเรื่องซึ่งพูดในที่ลับ หรือสิ่งที่ประกาศเอาไว้ต่อสาธารณชน เป็นสิ่งเดียวกันหรือสอดคล้องกับภารกิจที่ลงมือปฏิบัติจริง

แต่เพราะ สิ่งที่พูดในที่แจ้งกับที่ลับนั้นตรงข้ามกันชนิดหน้ามือเป็นหลังมือ และสิ่งที่ประกาศเอาไว้อย่างสวยงามต่อหน้าสาธารณชนนั้นกลับอัปลักษณ์อย่าง ยิ่งเมื่อลงมือปฏิบัติจริง

ข้อมูลที่วิกิลีกส์นำมาเปิดเผยจึงส่งผลสะเทือนไปอย่างกว้างขวาง

ในส่วนของข้อมูลที่วิกิลีกส์นำมาเปิดเผยซึ่งเกี่ยวข้องกับประเทศไทยนั้น ยิ่งสะท้อนความเป็นจริงข้างต้นให้เห็นชัดเจน

นั่นคืออะไรก็ตามที่พยายามปิดบังมิให้สังคมไทยได้รับรู้ หรือข้อเท็จจริงอะไรก็ตามที่เคยปฏิเสธว่ามิใช่ความจริงกับประชาชนคนไทยด้วยกัน

‘ผู้หลักผู้ใหญ่’ในสังคมไทยกลับเปิดเผย อย่างหมดเปลือกสิ้นเชิง เมื่ออยู่ต่อหน้าตัวแทนของรัฐบาลต่างประเทศ

ทั้งที่รู้อยู่ว่าสิ่งที่พูดออกไปนั้นจะเป็นรายงานส่งกลับไปยังวอชิงตัน หรือประเทศไหนๆ ก็ตามที่ทูตแห่งนั้นเป็นตัวแทน

แต่ก็ยินดีเต็มใจที่จะให้’ไฟใน’นั้นนำออกไปสู่ภายนอกได้

แต่ เพราะวิกิลีกส์มีข้อมูลอีกเป็นจำนวนมากที่จะเปิดเผยต่อไปในอนาคต และเป้าหมายหลักของการเปิดโปงนั้นเป็นรัฐบาลมหาอำนาจมากกว่ารัฐบาลไทย

ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสังคมไทยก็คงจะค่อยๆ จางหายจากความรับรู้ความสนใจของสังคมโลก

แต่ในทางกลับกัน การเปิดเผยข้อมูลวิกิลีกส์ในส่วนนี้ส่งผลสะเทือนต่อสังคมไทยอย่างมหาศาล

ชนิด ที่หากต่อไปชนชั้นนำของสังคมไทยไม่สามารถทำให้คำพูดกับการปฏิบัติเป็นเนื้อ เดียวกันจริง หรือไม่ทำให้วาจาสวยงามในที่สาธารณะกับหัวข้อสนทนาบนโต๊ะอาหารของชนชั้นนำ ด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกัน

ความหวาดระแวงต่อกันในสังคมไทยจะยิ่งรุนแรงกว่าทุกวันนี้หลายเท่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: