อย่าทำดีครึ่งเดียว

คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ในด้านหนึ่งรัฐบาลพยายามที่จะคลี่คลายบรรยากาศของการเผชิญหน้าทางการเมืองใน สังคมไทยลง ด้วยการยกเลิกการประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล รวม 4 จังหวัดสุดท้าย

เพื่อดึงทหารให้ออกห่างจากการเมือง แล้วใช้กลไกในการรักษาความสงบตามปกติคือตำรวจให้กลับเข้ามาทำหน้าที่แทน

นอก จากนั้นแล้วในวันเดียวกัน คณะรัฐมนตรียังรับข้อเสนอที่ระบุว่า จะไม่ใช้กลไกของรัฐคัดค้านการประกันตัวของกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกจับกุมในคดี การเมืองที่ผ่านมา

แต่มีเงื่อนไขของนายกรัฐมนตรีติดเอาไว้ว่า จะพิจารณาจากผู้ที่มีโทษเบาไปหาหนักเป็นลำดับ

ความพยายามดังกล่าวแม้น่าชมเชย แต่ก็ยังถือว่าไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ มิได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “รัฐบาล” อย่างที่ควร จะเป็น

เพราะ ในกรณีของผู้ที่ถูกจับกุมคุมขังด้วยคดีที่เกี่ยวข้องกับการเมืองนั้น มีทั้งรายงานของคอป. อันเป็นคณะกรรมการอิสระที่รัฐบาลแต่งตั้งขึ้นมาเอง และรายงานของกรมคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ที่ระบุว่า

มีหลายคนในจำนวนนี้ถูกจับกุมโดยมิได้กระทำความผิด หรือถูกตั้งข้อหาเกินกว่าความเป็นจริง

กับคนเหล่านี้ รัฐบาลจะแสดงท่าทีเพียง “ไม่คัดค้านการประกันตัว” เท่านั้นไม่ได้

แต่จะต้องลงไปหาทางช่วยเหลือเยียวยา

เพราะ ไม่ว่าคนเหล่านั้นจะมีความเชื่อหรืออุดมการณ์ทางการเมืองแตกต่างกับรัฐบาล อย่างไร แต่ผู้ถูกจับกุมคุมขังเหล่านี้ก็ยังเป็นประชาชนไทย ที่มีสิทธิ์ในฐานะ “พลเมือง” อยู่อย่างเต็มเปี่ยม

เป็นพลเมืองที่รัฐ จะต้องให้ความคุ้มครองดูแล มิให้ใครมาละเมิดสิทธิ์ของเขาเหล่านั้นได้ รวมทั้งรัฐจะต้องไม่เป็นผู้ลงมือละเมิดสิทธิ์ของเขาเสียเอง

หาก ปรารถนาที่จะทำให้สังคมไทยก้าวเดินไปสู่เส้นทางของความปรองดอง สร้างบรรยากาศสันติสมานฉันท์ขึ้นมาจริง สิ่งที่รัฐบาลจะต้องลงมือกระทำโดยทันที มีมากกว่าการนั่งงอมือไม่เกี่ยวข้องใดๆ

แต่จะต้องลงไปแสดงบทบาทผู้ร่วมสมานฉันท์อย่างจริงจัง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: