รัฐบาลเทพประทาน กับวิสัยทัศน์เรื่องวิถีเพศ

รัฐบาลเทพประทาน กับวิสัยทัศน์เรื่องวิถีเพศ
โดย Just say hi

ช่วงนี้ไปไหนมาไหนฉันต้องระวังตัวเป็นพิเศษ กับการจะป่าวประกาศว่าฉันเป็นใครมีเพศสถานะอย่างไร และดำเนินเพศวีถีเยี่ยงไร เพราะถ้าไม่เจียมเนื้อเจียมตัว ฉันอาจจะถูกแขวนคอกลางสาธารณชนในข้อหาวิปริตผิดเพศ ชอบที่จะมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกัน เยี่ยงบางประเทศในตะวันออกกลางที่กระทำการอันน่าสรรเสริญด้วยการแขวนคอสอง ชายหนุ่มที่เป็นคู่รัก เพื่อบูชายัญความยิ่งใหญ่ของความเป็นชาย และประณามความนอกคอกของชายหนุ่มคู่นั้นเพื่อคงความความมั่นคงของรัฐที่ต้อง มิเปื้อนมลทินอันน่าอดสูของใครบางกลุ่มบางพวก

ซึ่งนั่นทำให้สองชายหนุ่มนั้นต้องหมดสิ้นความเป็นมนุษย์ และขาดความชอบธรรมในการเป็นพลเมืองของประเทศและการดำรงชีวิตอยู่ รัฐจึงหยิบยื่นความตายด้วยความปราณีเพื่อจะได้สละร่างอันกักขฬะให้เป็น ตัวอย่างของผู้อื่นที่คิดจะกระทำเยี่ยงนั้นและหาได้สนใจว่า ความรักของเขาทั้งสองจะน่าสรรเสริญและชื่นชมเช่นไร ซึ่งส่วนตัวฉัน มันคือโศกนาฏกรรมของมวลมนุษยชาติ ที่หมดสิ้นซึ่งความสัมพันธ์ใดๆ ต่อความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

การประหัตประหารที่ไม่ชอบธรรมเพียงเพื่อสนองความแข็งแกร่งของสถาบัน รัฐ และสังคม วัฒนธรรม บนฐานจริยธรรม คุณธรรมชุดหนึ่งที่ทรงไว้ซึ่งอำนาจของใครบางคน ฉันเกลียดนักเกลียดหนากับกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมตอแหลพวกนี้ สังคมมันอ่อนแอเสียจนระบบศีลธรรม จริยธรรมกลายเป็นกิโยตินทางสังคมที่คอยบั่นคอผู้คนนับไม่ถ้วน คนมีอำนาจอ้างอาญาสิทธิ์ต่อการจัดการกับเรื่องราวที่มิตอบสนองหรือนำพาไปสู่ ความเข้มแข็งของพวกเขา จนเปลี่ยนอคติให้กลายมาเป็นแรงขับเคลื่อนต่อการทำลายล้างซึ่งกันและกันอย่าง ไร้ซึ่งมนุษยธรรม

และที่น่าใจหายและอดสูต่อความหวาดระแวงของความเป็นมนุษย์ที่ไม่เข้า พวกของคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยเหล่านั้น กลายเป็นปัญหาความมั่นคงระดับโลกที่สังคมต้องเข้ามากำจัดและทำลายล้าง จะด้วยเหตุผลกลใดก็แล้วแต่ มันคือการทำลายให้สิ้นซาก ผู้ชายที่มิแสดงวิถีชีวิตเยี่ยงชายที่พึงปฏิบัติ กลายเป็นปัญหาความมั่นคงของโลกไปแล้วโดยมีกลุ่มคนที่เป็นตัวอย่างรูปธรรมใน สังคม ไม่ว่าจะเป็นเกย์ กะเทย สาวประเภทสอง หรือว่าง่ายๆ ก็ พวกสมสู่เพศเดียวกัน มีผลต่อการสั่นคลอนต่อสถาบันหรือระบอบปิตาธิปไตย ตลอดจนเพศวิถีกระแสหลัก

คนเหล่านี้ปริวิตกถึงความอ่อนไหวและอ่อนด้อยต่อระบอบ แนวคิด ที่พวกเขาบูชาอยู่แต่เดิม จึงพยายามสร้างกระบวนการ หรือแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสร้างความชอบธรรมต่อการกำจัดและทำลายล้างคนเหล่านั้นอย่างมิสนใจต่อ ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมือง หรือสิทธิใดๆ ในฐานะของความเป็นมนุษย์ เพราะมันถูกทำให้กลายเป็นเรื่องที่เหนือหรือไปพ้นจากเรื่องดังกล่าว หากแต่นำเอาความคิดความเชื่อบางอย่างมาอธิบายอย่างที่ไม่จำเป็นต้องเป็นเหตุ เป็นผล หรือชอบธรรมในมิติของสังคมและวัฒนธรรมของมนุษย์ หากแต่มันผิดเพราะมึงคือ เกย์ มึงคือ กะเทย มึงผิดเพศ มึงไม่สมสู่เยี่ยงพวกกู มึงจึงสมควรตาย

ฉันเล่าเรื่องพวกนี้ด้วยการปลงสังเวชไปในตัว หากแต่มิปลงใจยินยอมต่อความทารุณเหล่านั้น และยิ่งได้ทราบถึงเจตนารมณ์ของรัฐบาลเทพประทานชุดนี้ ซึ่งระยะนี้มีเรื่องให้ได้สมสู่ทางความคิดในมิติเรื่องเพศวิถีกับคนของ รัฐบาลที่แสดงให้เห็นวิสัยทัศน์หางอึ่งต่อเรื่องเพศวิถีของคนรักเพศเดียวกัน ไม่ว่าจะห้ามฉายหนังที่กะเทยสร้างและมีเนื้อหาที่กะเทยสมสู่กับผู้ชาย ประหนึ่งว่าคณะกรรมการผู้ทรงภูมิและทรงธรรมเหล่านั้นจะไม่รู้จักกะเทย หรือไม่รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้ก็มีคนเพศเดียวกัน สมสู่หรือเอากันเหมือนพวกท่านทั้งหลาย ถึงกับตกอกตกใจและหยิบยื่นยาพิษให้นางผู้สร้างหนังกลืนกินยาพิษนั้นเสียใน ข้อหาทำลายมโนธรรมสำนึกของสังคม

เธอต้องกลายเป็นกาลิเลโอแห่งยุคสมัย ที่กินยาพิษแห่งสังคมแล้วตายทั้งเป็น ด้วยการตัดสินที่ทรงคุณยิ่งของคณะกรรมการที่ท่านทั้งหมดล้วนอยู่ในวัยเพศ สัมพันธ์ขาลง แต่กระนั้นเธอก็มิย่อมให้ใครฌาปณกิจหนังของเธออย่างไร้ค่า เธอแสดงจุดยืนที่มั่นคงและป่าวประกาศว่า กูก็มีศักดิ์ศรีและเท่าเทียม เสมอภาคเยี่ยงพวกคุณทั้งหลายในสังคม (ฉันแนะนำกรรมการและรัฐบาลว่างๆ หลังเลือกตั้งแล้ว ช่วยหยิบหนังโป๊ในบ้านท่านลงถังขยะหรือไม่ก็เผาให้เป็นจุณ เพื่อขจัดเสนียดจัญไรออกจากบ้านท่านด้วย)

และที่สำคัญ ท่าทีของรัฐบาลต่อการถอดถอนคำว่า Sexual Orientation ออกจากระเบียบกติกาหรือกฎหมายสากลที่ว่าด้วยการประหัตประหารนอกกระบวนการของ สหประชาชาตินั้น ถ้ามีการถอดถอนคำนี้ออกจริงการทารุณกรรมต่างๆ ตลอดจนฆ่าเสียให้สิ้นซากกับกลุ่มคนรักเพศเดียวกัน ไม่ว่า เกย์ กะเทย หรือสาวประเภทสอง ก็จะได้รับความชอบธรรมมากขึ้น กล่าวคือถ้ามึงเป็นเกย์ มึงตาย รัฐบาลเทพประทาน ใช้สิทธิ์ในการไม่ออกเสียง หรืองดออกเสียง ซึ่งสะท้อนให้เห็นเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อการเพิกเฉยต่อความรุนแรงใดๆ ที่จะเกิดขึ้นกับกลุ่มคนดังกล่าว

รัฐธรรมนูญไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 30 ก็ระบุชัดว่าจะต้องไม่เลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งเพศ แต่รัฐก็ไม่นำพามากกว่าผลประโยชน์ทางการเมืองระดับโลกที่ตนจะได้รับ มากกว่ามาสนใจถึงประโยชน์ของคนหยิบมือของสังคมที่เขาเข้าใจ รัฐมิใยดีต่อการลงนามรับรองหลักการสิทธิมนุษยชนต่างๆ กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องด้วยสิทธิมนุษยชนที่ตนเองได้รับรองไว้ หากแต่เขียนด้วยมือแต่กระทำชำเรามันด้วยอำนาจและผลประโยชน์ของกลุ่มการเมือง

ฉันเห็นความพยายามของกลุ่มชุมชนคนรักเพศเดียวกัน เครือข่ายความหลากหลายทางเพศ ที่พวกเขาพยายามส่งสัญญาณขอความเห็นใจจากรัฐบาล แต่ฉันรู้สึกมันเหมือนยืนอยู่กลางทะเลทรายที่ไร้ซึ่งน้ำแม้แต่หยดเดียว มันช่างแห้งผาก และปวดร้อนยิ่งนัก พวกเขาพยายามเรียกร้องให้รัฐเปลี่ยนท่าทีและแสดงการไม่เห็นด้วยที่จะถอดถอน ถ้อยคำดังกล่าว นั่นเป็นสิ่งดีที่เราควรพยายามให้ถึงที่สุด

แต่ในส่วนตัวฉัน ฉันคงไม่ขอความเห็นใจใดๆ สำหรับฉัน ฉันคิดว่าแทนที่จะล่าชื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเปลี่ยนท่าที ฉันขอล่ารายชื่ออีกชุดหนึ่งคือ ล่ารายชื่อเพื่อประณามการกระทำของรัฐที่มีต่อพลเมืองของเขา เพราะเขาคือกบฏตัวจริง หรือทรราชตัวแม่ที่ทรยศต่อคนในประเทศของคน หักหลังในหลักการต่างๆ ในนามของสิทธิมนุษยชน เสร็จแล้วสุดท้ายอาจต้องทำการฌาปณกิจเยี่ยงที่หนังต้องห้ามถูกกระทำ ซึ่งพวกเขาพากันไปดูและออกจากโรงด้วยใบหน้าสะอิดสะเอียนยิ่งนัก และสุดท้ายก็กลายเป็นลมพัดหวน ไร้ซึ่งคำตอบใดๆ แม้นแต่เสียงแห่งความเงียบก็มิได้ยินว่าควรหรือไม่ต่อการประทาน ตัว “ห” ที่หดหู่ยิ่งนัก

ฉันขอไว้อาลัยให้กับเหตุการณ์ทั้งสองตลอดชีวิต ลาก่อน

http://www.aids-cpp.net/site/Government-and-a-vision-on-sexuality.aspx

เพิ่มเติม : และแม้ทางเครือข่ายความหลากหลายจะไปยื่นหนังสือถึงนายกฯ ให้ประเทศไทยมีมติสนับสนุนห้ามไม่มีสังหาร LGBT แต่ล่าสุด เมื่อคืนวันที่ 21 ธค.ที่ผ่านมา สรุปว่าประเทศไทยงดออกเสียงในการห้ามไม่ให้มีการฆ่า หรือสังหาร เกย์ กะเทย ทอม ดี้ตามอำเภอใจในการประชุม UN แสดงว่ารัฐไทย ไม่สนใจหากจะมีการฆ่า หรือสังหารบุคลลที่มีความหลากหลายทางเพศ

ลิ้งค์อ่านประกอบ

ข้อสังเกตเกี่ยวกับมติสหประชาชาติประณามการประหัตประหารนอกกระบวนการยุติธรรม โดยเร่งรัด หรือตามอำเภอใจ
http://backoffice.aids-cpp.net/backoffice/Library/Documents/Remarks_on_the_UN_resolution_condemning_the_persecution.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: