เบื้องหลังอบายมุข

เบื้องหลังอบายมุข
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

เมื่อผู้บริหารสูงสุดของรัฐอย่างนายกรัฐมนตรี ถึงขนาดออกปากเองว่าปัจจุบันมีการพนันประเภทตู้ม้าระบาดอยู่ในสังคมไทย

ถึงขนาดระบุพื้นที่เจาะจงลงไปได้เลยว่าอยู่ในเขตความรับผิดชอบของสน.คลองตัน และสน.วัดพระยาไกร

สิ่งที่คนทั่วไปต้องการจะเห็นก็คือ เมื่อครบกำหนดเวลาเส้นตาย 1 เดือนที่นายกรัฐมนตรีระบุไว้ การพนันตู้ม้าจะลดหรือหมดไปหรือไม่

จะมีการติดตามผลงานในทางปฏิบัติที่เป็นจริง เพื่อมิให้คำพูดของนายกรัฐมนตรีลอยหายไปกับสายลมอย่างไร

และถ้าปรากฏว่านโยบายไม่ได้รับการปฏิบัติ นายกรัฐมนตรีจะมีมาตรการต่อไปอย่างไร

ถ้าจะให้ดียิ่งกว่านั้น สิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรจะต้องกวดขันมิใช่เพียงแต่ตู้ม้า แต่เป็นการป้องกันและปราบปรามอบายมุขโดยรวมทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการพนันประเภทใด หรือยาเสพติดประเภทไหน

และจะต้องไม่จำกัดพื้นที่อยู่แต่ในเขตกรุงเทพ มหานครเท่านั้น แต่จะต้องยึดถือเป็นนโยบายเดียว กันทั่วทุกพื้นที่ในประเทศไทย ยิ่งเป็นพื้นที่ซึ่งอยู่ไกลหูไกลตาจากศูนย์อำนาจ ยิ่งต้องได้รับความเอาใจใส่

รวมทั้งจะต้องมิให้นโยบายที่ประกาศออกไปเป็นเพียงคำหาเสียงแบบไฟไหม้ฟาง

แต่จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจริงจัง จนกว่าจะปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ

ที่สำคัญ มิใช่แต่ข้าราชการตำรวจเท่านั้นที่จะต้องถูกจับตาหรือถูกตรวจสอบ ว่ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจให้อบายมุขแพร่หลายระบาดในวงกว้างหรือไม่ ข้าราชการในส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องก็ต้องอยู่ในขอบข่ายการตรวจสอบเช่นเดียวกัน

ยิ่งไปกว่า นั้น จะต้องใช้มาตรฐานที่เข้มข้นยิ่งกว่ากับบรรดานักการเมืองผู้มีอำนาจที่อยู่ เบื้องหลัง หรือให้การคุ้มครองธุรกิจนอกกฎหมายเหล่านี้

หากไม่เอาจริงเอาจังกับผู้สนับสนุนหรือผู้ปก ป้องให้ธุรกิจเหล่านี้ดำรงอยู่ ก็ยากที่จะดำเนินการกวาดล้างให้อบายมุขหมดไปได้

นโยบายการป้องกันและปราบปรามอบายมุขจะเกิดขึ้นได้จริงก็เมื่อไม่ลูบหน้าปะจมูก

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: