มองจากนอกเข้าใน

มองจากนอกเข้าใน
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

ถึงวันนี้ไม่ว่าจะยอมรับกับสาธารณะหรือไม่ แต่รัฐบาลคงตระหนักอยู่แก่ใจว่าได้ดำเนินนโยบายด้านการต่างประเทศผิดพลาดอย่างมหาศาล

ไม่เช่นนั้นความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบก็คงจะไม่เลวร้ายดังเช่นที่ เป็นอยู่ในปัจจุบัน ขณะเดียวกันความสัมพันธ์กับมหาอำนาจระดับโลกก็ลุ่มๆ ดอนๆ

กรณีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านนั้น เห็นได้ชัดจากความไม่ลงรอยกันระหว่างไทยกับกัมพูชา ไม่ว่าจะมีกรณีพนิช วิกิตเศรษฐ์ เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ก็ตาม

ในขณะที่อีกซีกหนึ่งของประเทศ จนถึงป่านนี้ความสัมพันธ์ไทย-พม่าก็ยังไม่ปกติ

ไม่เช่นนั้นจะเกิดกรณีการปิดด่านค้า ขายตามแนวชายแดนยืดเยื้อข้ามปีมาได้อย่างไร

ในความสัมพันธ์ระดับโลกนั้น การเดินทางไปลอนดอนหรือฮ่องกงก่อนไปปักกิ่งก็ดี สะท้อนให้เห็นถึงการขาดความละเอียดอ่อนของผู้นำและนโยบายได้อย่างชัดเจน

ขณะที่การยื่นจมูกเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับกรณีอาชญากรรมระดับโลกเช่นวิกเตอร์ บูท แล้วที่สุดยังนำปัญหาการเมืองเข้าไปพัวพัน ไม่ได้ทำให้สหรัฐอเมริกาหรือรัสเซียโปรดปรานหรือเอื้อประโยชน์กับไทยเพิ่ม ขึ้นมาแน่นอน

การตกเป็นรองในกรณีขึ้นทะเบียนปราสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลก ก็แสดงให้เห็นถึงการขาดประสิทธิภาพขาดการเตรียมตัว

และสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆ ในโลกที่ไม่แนบแน่นเท่ากับประเทศคู่กรณี

และในโลกที่ใบเล็กลงเช่นในปัจจุบัน ปัญหา นโยบายหรือความสัมพันธ์ระหว่างประ เทศ ไม่ใช่เรื่องอยู่บนหอคอยงาช้างที่ไกลตัวประชาชนธรรมดาอีกต่อไป

ความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติกับกัมพูชาหรือพม่า สร้างปัญหาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณตามแนวชายแดน

การ จัดวางลำดับความสัมพันธ์ที่ไม่ลงตัวกับบรรดาประเทศมหาอำนาจทั้งหลาย ทำให้ประ เทศเสียโอกาสที่จะเพิ่มพูนผลประโยชน์ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง หรือวัฒนธรรม

เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องหวนกลับมาทบทวนตัวเองอย่างจริง จัง ว่าปัญหาทั้งหลายที่รุมล้อมเข้ามานั้น เกิดขึ้นเพราะ’คนอื่น’อย่างที่ชี้นิ้วกราดไปทั่ว

หรือที่แท้แล้วตัวเองนั่นแหละคือตัวดี

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: