ความรับผิดชอบของรัฐ

ความรับผิดชอบของรัฐ
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

นาย พนิช วิกิตเศรษฐ์ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ และคนไทยอีก 4 คน ที่ได้รับการปล่อยตัวจากศาลกัมพูชา เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในขณะที่นายพนิชออกมาแถลงข่าวขอบคุณผู้ให้การช่วยเหลือ แต่ยืนยันความบริสุทธิ์ใจของตนเอง

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ก็เปิดแถลงใหญ่ว่าด้วยปัญหาพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะในบริเวณที่ 7 คนไทยโดนจับกุมตัว

แต่ทั้งนายพนิชหรือนายอภิสิทธิ์จะแสดงท่าทีว่าพร้อมจะดำเนินการทบทวนตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร

ทั้งที่ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นกับสังคมและประเทศนั้นเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง

ในด้านหนึ่ง ทรัพยากรจำนวนไม่น้อยทั้งบุคลา กรและทรัพย์สินต้องถูกนำไปใช้ในการนำตัวผู้ถูกจับกุมกลับมาให้เร็วที่สุด

ในด้านหนึ่ง ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเมืองระดับสูงของทั้งสองประเทศ ทำให้บรรยากาศการติดต่อค้าขายชายแดนชะงักหรือชะลอตัวลงไป

ในด้านหนึ่ง ความสัมพันธ์ที่เสื่อมทรามลงของรัฐบาลทั้งสองฝ่าย จะทำให้การเจรจาปัญหาอื่นที่ยังรออยู่อีกมากมายในอนาคตมีปัญหาและอุปสรรค เพิ่มขึ้น

ถามว่าใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้ นายพนิชในฐานะผู้เป็นต้นเหตุโดยตรงจะแสดงความรับผิดชอบในฐานะตัวแทนประชาชน อย่างไร

และนายกรัฐมนตรีจะต้องมีส่วนในการนี้มากน้อยเพียงใด

ประการต่อมา หากไม่ต้องการให้เกิดปัญหาทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นซ้ำซาก นายพนิช นายอภิสิทธิ์ หรือรัฐบาลดำเนินการตรวจสอบทบทวนตัวเองไปแล้วอย่างไรบ้าง

ปัญหาความสัมพันธ์ระห่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ไม่ราบรื่นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี้ มีต้นตอจากไหน

ไทยมีส่วนร่วมในการก่อปัญหานี้มากน้อยเพียงใด หรือทั้งหมดนั้นเป็นปัญหาที่เพื่อนบ้านสร้างขึ้นมาด้วยอคติและเจตนาร้าย

เมื่อมีปัญหากับประชาชนจำนวนไม่น้อยในประเทศ รัฐบาลไม่ลังเลที่จะชี้นิ้วว่าผู้ที่มีความเห็นตรงข้ามกับสิ่งที่ตนเองยึด ถือหรือเชื่ออยู่นั้นเป็นผู้ผิด

ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้นซ้ำกับปัญหาระหว่างประเทศด้วยหรือไม่

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: