ชำแหละผลโหวตสูตร 375+125

ชำแหละผลโหวตสูตร 375+125

รายงานพิเศษ

 

 

การลงมติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี ′50 มาตรา 93-98 วาระ 2 ในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาเมื่อวันที่ 26 ม.ค. มีประเด็นสำคัญคือมาตรา 93 ว่าด้วยจำนวนส.ส. ที่คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างฯ ยืนยันตามร่างแรก ที่จำนวน 500 คน

 

 

แบ่งเป็นส.ส.เขตเดียวเบอร์เดียว 375 คน รวมกับส.ส.บัญชีรายชื่อทั้งประเทศ 125 คน หรือที่เรียกกันว่าสูตร 375+125

 

ผลปรากฏผู้เข้าร่วมประชุม 547 คน มีมติเห็นด้วย 298 คน ไม่เห็นด้วย 211 คน งดออกเสียง 35 คน ไม่ลงคะแนน 3 คน (ตามภาพประกอบ)ดังนี้

 

พรรคประชาธิปัตย์

 • งดออกเสียง 1 คน น.ส.ปรีชญา ขำเจริญ ส.ส. ราชบุรี
 • ไม่ลงคะแนน 1 คน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน ส.ส. ประจวบคีรีขันธ์ รมว.แรงงาน

 

พรรคภูมิใจไทย

 • ไม่ลงคะแนน 1 คน พ.ต.ท.นุกูล แสงศิริ ส.ส. นครสวรรค์

 

พรรคชาติไทยพัฒนา

 • ไม่เห็นด้วย 3 คน
 1. นายพีระเดช ศิริวันสาณฑ์ ส.ส. นครสวรรค์
 2. นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ ส.ส.พิจิตร
 3. พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ ส.ส.สัดส่วน
 • งดออกเสียง 4 คน
 1. นายนิอาริส เจตาภิวัฒน์ ส.ส. นราธิวาส
 2. นายชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี
 3. นายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง
 4. นายวัชระ ยาวอหะซัน ส.ส.นราธิวาส

 

พรรคเพื่อแผ่นดิน

 • ไม่เห็นด้วย 1 คน นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ ส.ส. สัดส่วน
 • งดออกเสียง 1 คน น.พ.แวมาฮาดี แวดาโอะ ส.ส. นราธิวาส

 

พรรคเพื่อไทย

 • เห็นด้วย 6 คน
 1. นายนิคม เชาว์กิตติโสภณ ส.ส. สัดส่วน
 2. นายจิรพันธ์ ลิ้มสกุลศิริรัตน์ ส.ส.สมุทร ปราการ
 3. นายปิยะรัช หมื่นแสน ส.ส.ร้อยเอ็ด
 4. นายนที สุทินเผือก ส.ส.สมุทรปราการ
 5. นายวุฒิชัย กิตติธเนศวร ส.ส.นครนายก
 6. นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ ส.ส.สัดส่วน
 • งดออกเสียง 7 คน
 1. นายกนก ลิ้มตระกูล ส.ส. อุตรดิตถ์
 2. นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน
 3. นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด
 4. นายสามารถ แก้วมีชัย ส.ส.เชียงราย
 5. นายสุรเชษฐ์ ชัยโกศล ส.ส.พระนครศรีอยุธยา
 6. นายอิทธิรัตน์ จันทรสุรินทร์ ส.ส.ลำปาง
 7. นายอุดมเดช รัตนเสถียร ส.ส.นนทบุรี

 

พรรคประชาราช

 • เห็นด้วย 3 คน
 1. นางชนากานต์ ยืนยง ส.ส.ปทุม ธานี
 2. นายจักรกฤษณ์ ทองศรี ส.ส.บุรีรัมย์
 3. นายติ่งสมชัย เจริญชัยฤทธิ์ ส.ส.นครสวรรค์
 • ไม่เห็นด้วย 4 คน
 1. นายฐานิสร์ เทียนทอง
 2. น.ส. ตรีนุช เทียนทอง
 3. นายสรวงศ์ เทียนทอง ส.ส. สระแก้ว
 4. น.ส.จิรวดี จึงวรานนท์ ส.ส.ศรีสะเกษ

 

ส.ว.

 • เห็นด้วย 36 คน
 1. พล.ต.กลชัย สุวรรณบูรณ์ ส.ว. ชุมพร
 2. พล.ต.ต.ขจร สัยวัตร์ ส.ว.หนองคาย
 3. นายจาตุรงค์ ธีระกนก ส.ว.ร้อยเอ็ด
 4. พ.ต.ท.จิตต์ ศรีโยหะ มุกดาธนพงษ์ ส.ว.มุกดาหาร
 5. นายเจริญ ภักดีวานิช ส.ว.พัทลุง
 6. นายชรินทร์ หาญสืบสาย ส.ว.ตาก
 7. พล.อ.อ.ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร ส.ว.สรรหา
 8. นางตรึงใจ บูรณสมภพ ส.ว.สรรหา
 9. นายถนอม ส่งเสริม ส.ว.อุบลราชธานี
 10. นางกีระณา สุมาวงศ์ ส.ว. สรรหา
 11. นางธันยรัศม์ อัจฉริยะฉาย ส.ว.ภูเก็ต
 12. นายธันว์ ออสุวรรณ ส.ว.ประจวบคีรีขันธ์
 13. นายบวรศักดิ์ คณาเสน ส.ว.อำนาจเจริญ
 14. นายประเสริฐ ชิตพงศ์ ส.ว.สงขลา
 15. นายพรพจน์ กังวาน ส.ว.ระนอง
 16. นายพิชัย อุตมาภินันท์ ส.ว. สรรหา
 17. นายภิญโญ สายนุ้ย ส.ว.กระบี่
 18. พล.ต.ท. มาโนช ไกรวงศ์ ส.ว.สุราษฎร์ธานี
 19. นายรักษ์ พงษ์ ณ อุบล ส.ว.หนองบัวลำภู
 20. นายรุสดี บินหะยีสะมะแอ ส.ว.สรรหา
 21. นายวรวิทย์ บารู ส.ว.ปัตตานี
 22. นายวิเชียร คันฉ่อง ส.ว.ตรัง
 23. นายวิทวัส บุญญสถิตย์ ส.ว.สรรหา
 24. นายวิรัตน์ พาณิชย์พงษ์ ส.ว.สรรหา
 25. นาย แวดือราแม มะมิงจิ ส.ว.สรรหา
 26. พ.ต.อ. สนธยา แสงเภา ส.ว.สรรหา
 27. นายสมบูรณ์ งาม ลักษณ์ ส.ว.สรรหา
 28. นายสาย กังกเวคิน ส.ว.ระยอง
 29. นางสุกัญญา สุดบรรทัด ส.ว.สรรหา
 30. พล.ต.ต. สุเทพ สุขสงวน ส.ว.สรรหา
 31. นายสุเมธ ศรีพงษ์ ส.ว.นครราชสีมา
 32. นายสุรชัย ตระกูลทอง ส.ว.ชลบุรี
 33. พล.ร.อ. สุรศักดิ์ ศรีอรุณ ส.ว.สรรหา
 34. นายสุริยา ปันจอร์ ส.ว.สตูล
 35. นายอนุรักษ์ นิยมเวช ส.ว.สรรหา
 36. นางอัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์ ส.ว.สรรหา
 • ไม่เห็นด้วย 38 คน
 1. นายกฤช อาทิตย์แก้ว ส.ว. กำแพงเพชร
 2. นางกอบกุล พันธ์เจริญวรกุล ส.ว. สรรหา
 3. นายเกชา ศักดิ์สมบูรณ์ ส.ว.ราชบุรี
 4. พล.ต.ต.เกริก กัลยาณมิตร ส.ว.สรรหา
 5. นายคำนูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา
 6. นายจิตติพจน์ วิริยะโรจน์ ส.ว.ศรีสะเกษ
 7. นายชลิต แก้วจินดา ส.ว.สรรหา
 8. นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ ส.ว.สรรหา
 9. นายดิเรก ถึงฝั่ง ส.ว.นนทบุรี
 10. นายตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา
 11. นายถาวร ลีนุตพงษ์ ส.ว.สรรหา
 12. นายธนู กุลชล ส.ว.สรรหา
 13. นายธวัช บวร วนิชยกูร ส.ว.สรรหา
 14. นางนฤมล ศิริวัฒน์ ส.ว.อุตรดิตถ์
 15. นายนิคม ไวยรัชพานิช ส.ว. ฉะเชิงเทรา
 16. พล.ท.พงษ์เอก อภิรักษ์โยธิน ส.ว.พะเยา
 17. พล.ต.ท.พิชัย สุนทรสัจบูลย์ ส.ว.อุดรธานี
 18. นายพีระ มานะทัศน์ ส.ว.ลำปาง
 19. นายมงคล ศรีกำแหง ส.ว.จันทบุรี
 20. นายมณเฑียร บุญตัน ส.ว.สรรหา
 21. พล.ต.ท.ยุทธยา ไทยภักดี ส.ว.สรรหา
 22. น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม.
 23. นางรสสุคนธ์ ภูริเดช ส.ว.สรรหา
 24. พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช ส.ว.สรรหา
 25. นายวรวุฒิ โรจนพานิช ส.ว. สรรหา
 26. นายวรินทร์ เทียมจรัส ส.ว.สรรหา
 27. นายวันชัย แสงสุขเอี่ยม ส.ว.สรรหา
 28. นายวิทยา อินาลา ส.ว.นครพนม
 29. นาย วิระ มาวิจักขณ์ ส.ว.สรรหา
 30. นายสมชาย แสวงการ ส.ว.สรรหา
 31. นายสมศักดิ์ บุญเปลื้อง ส.ว.ลำพูน
 32. นายสุพจน์ เลียดประถม ส.ว.ตราด
 33. น.ส.สุมล สุตะวิริยะวัฒน์ ส.ว.เพชรบุรี
 34. นายสุรจิต ชิรเวทย์ ส.ว.สมุทรสงคราม
 35. นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ส.ว.สรรหา
 36. พล.ต.ต. องอาจ สุวรรณสิงห์ ส.ว.เลย
 37. นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ส.ว.สุรินทร์
 38. นายอนุศักดิ์ คงมาลัย ส.ว.สรรหา
 • งดออกเสียง 22 คน
 1. นายทรงศักดิ์ ศรีอนุชาต ส.ว.สรรหา
 2. น.ส.ทัศนา บุญทอง ส.ว.สรรหา
 3. นายธีระจิตต์ สถิโรตมวงศ์ ส.ว.สรรหา
 4. นายบุญส่ง โควาวิสารัช ส.ว.แม่ฮ่องสอน
 5. นายประวัติ ทองสมบูรณ์ ส.ว.มหาสารคาม
 6. นายประสพสุข บุญเดช ส.ว.สรรหา
 7. นายประสาร มฤคพิทักษ์ ส.ว.สรรหา
 8. ม.ร.ว.ปรียานันทนา รังสิต ส.ว.สรรหา
 9. นางพรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ส.ว.สรรหา
 10. นายไพโรจน์ ถัดทะพงษ์ ส.ว.สรรหา
 11. พล.อ.อ. วีรวิท คงศักดิ์ ส.ว.สรรหา
 12. นายวิชาญ ศิริชัยเอกวัฒน์ ส.ว.สรรหา
 13. นายสมัคร เชาวภานันท์ ส.ว. สรรหา
 14. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง ส.ว.อุทัยธานี
 15. นายสิริวัฒน์ ไกรสินธุ์ ส.ว.นครศรีธรรมราช
 16. นายสุโข วุฑฒิโชติ ส.ว.สมุทรปราการ
 17. นายสุพจน์ โพธิ์ทองคำ ส.ว.สรรหา
 18. นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ ส.ว.ปราจีนบุรี
 19. นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล ส.ว.สรรหา
 20. พล.ต.อ. อำนวย เพชรศิริ ส.ว.สรรหา
 21. นายประเสริฐ ประคุณศึกษาพันธ์ ส.ว.ขอนแก่น
 22. พ.ต.อ.พายัพ ทองชื่น ส.ว.สรรหา
 • ไม่ลงคะแนน 1 คน นายทวีศักดิ์ คิดบรรจง ส.ว. บุรีรัมย์

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: