ประเทศเกิดใหม่แต่ชาติใหม่จะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้

ประเทศเกิดใหม่แต่ชาติใหม่จะเกิดหรือเปล่าก็ไม่รู้

โดย โกวิท วงศ์สุรวัฒน์

 

 

เกิดมีประเทศใหม่เป็นอันดับที่ 195 ของโลกใบนี้ฉลองปีใหม่ พ.ศ.2554 แล้วครับ อันเป็นผลจากการลงประชามติระหว่างวันที่ 9-15 มกราคมนี้เองของประชาชนชาวซูดานใต้ (Southern Sudan) ในแอฟริกาเหนือ โดยแยกตัวออกเป็นเอกราชจากประเทศซูดาน

 

 

การที่โลกมีประเทศเอกราชเพิ่ม ขึ้นมาจนเกือบจะถึง 200 ประเทศแล้วเมื่อเทียบกับศตวรรษที่แล้วที่มีประเทศเอกราชเพียง 63 ประเทศเท่านั้น (นับจากจำนวนประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสันนิบาตชาติ (The League of Nations) ซึ่งคุณสมบัติของประเทศเอกราชมี 4 ประการ คือ

  1. มีประชากร : ดินแดนที่ไม่มีประชากรอยู่เลย เช่น ทวีปแอนตาร์กติกา จึงไม่มีประเทศเอกราชตั้งอยู่เลย จำนวนประชากรนั้นมากน้อยไม่สำคัญ ในโลกนี้มีประเทศเอกราชนับสิบประเทศที่มีประชากรน้อยกว่าประชากรของกรุงเทพฯ เสียอีก เช่น สิงคโปร์ บรูไน มอนเตเนโกร เป็นต้น
  2. มีดินแดนที่แน่นอน คือต้องมีดินแดนเป็นของตัวเอง มีอาณาเขตแน่นอนเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ ส่วนชนชาติที่ไม่มีดินแดนที่แน่นอนและไม่เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศก็ไม่ ใช่ประเทศเอกราช เช่น มอญ กะเหรี่ยง จาม ทมิฬ เคิร์ด บาสก์ คาตาลัน ฯลฯ
  3. มีรัฐบาล คือตัวแทนของประชากรและดินแดนที่แน่นอนในการบริหารจัดการประเทศ เหมือนกับประเทศคือบริษัทมหาชนที่มีผู้ถือหุ้นอยู่มากมาย รัฐบาลก็คือเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในบริษัทมหาชนนั่นเอง
  4. มีอำนาจอธิปไตย คืออำนาจที่ประเทศสามารถตัดใจทำอะไรได้โดยอิสระไม่ต้องฟังคำสั่งจากประเทศ อื่น พูดง่ายๆ ก็คือ อำนาจอธิปไตยคือเอกราชนั่นเอง

 

 

ปัจจุบันนี้ (พ.ศ.2554) มีประเทศเอกราชเกิดขึ้นเป็นตรีคูณแต่มีประเทศเอกราชเหล่านี้เป็นจำนวนไม่ น้อยที่ไม่มีชาติ (Nation) กล่าวคือคนในชาติไม่มีความรู้สึกว่าเป็นพวกเดียว มีความรู้สึกแปลกแยกต้องการที่จะแยกตัวออกเป็นอิสระต่างหากซึ่งประเทศเอกราช ใหม่เหล่านี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในทวีปแอฟริกาอันรวมถึงประเทศซูดานใต้ซึ่งเป็น ประเทศเอกราชใหม่เอี่ยมอันดับที่ 195 นี้ด้วย

 

 

สาเหตุที่ประเทศเอกราชใหม่ในทวีปแอฟริกาไม่มีความเป็นชาติเนื่องจากทั้งทวีปแอฟริกาถูกตัดแบ่งกัน เป็นอาณานิคมของประเทศต่างๆ ในยุโรปในศตวรรษที่ 19 ซึ่งการตัดแบ่งนั้นอาศัยเพียงแผนที่อย่างเดียวโดยไม่พิจารณาถึงคนที่มีเชื้อ ชาติ ภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น ปัญหาของการก่อการร้ายและสงครามกลางเมืองทั่วโลกในปัจจุบันคือผีของซากเดน แห่งอาณานิคมของชาวยุโรปยุคล่าอาณานิคมโดยแท้

 

ชาติ (Nation) คืออะไร? ว่ากันง่ายๆ ที่สุดก็จะได้คำจำกัดความว่า “ชาติคือความรู้สึกของคนในประเทศว่าเป็นพวกเดียวกัน”

 

การเป็นพวกเดียวกันต้องอาศัยการสร้างความเชื่อที่จะช่วยผูกพันประชาชนเข้าด้วยกันซึ่งประกอบด้วย

  1. การมีสัญลักษณ์ร่วมกัน เช่น มีธงชาติชนิดเดียวกัน และมีสัญลักษณ์อื่นๆ ที่ยึดถือว่าคนในประเทศเป็นเจ้าของร่วมกัน เช่น พระสยามเทวาธิราช เพลงไทยเดิม พระนเรศวรมหาราช มวยไทย ตะกร้อ พระพุทธชินราช หลวงพ่อโสธร เรือศรีสุพรรณหงส์ ฯลฯ
  2. การมีประวัติศาสตร์ร่วมกันซึ่งตรงนี้จะปลูก ฝังกันทางการศึกษา เช่น สอนว่าประเทศไทยเริ่มต้นที่กรุงสุโขทัย และต่อเนื่องเกี่ยวพันมาที่กรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรและมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ (กรุงเทพฯ) ในปัจจุบัน

 

ที่สำคัญที่สุดคือการที่ทำให้คนในประเทศมีความรู้สึกว่าคนแต่ละคนนั้นเท่าเทียม กันคือทุกคนเป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมกัน ต้องไม่มีการผูกขาดความรักชาติไว้เฉพาะคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

 

หากเมื่อใดเกิดมีคนกลุ่มใดเชื่อว่ากลุ่มของตนเองเป็นประชาชนชั้นสองขึ้นมาแล้ว การแตกแยกภายในประเทศต้องเกิดขึ้นแน่นอน เพราะคนเหล่านี้จะไม่รักชาติแล้วเนื่องจากไม่รู้ว่าจะรักไปทำไม!

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: