ไม่ควรให้เกิด

ไม่ควรให้เกิด
คอลัมน์ บทบรรณาธิการ

มีประชาชนบางคนบางกลุ่มเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเตรียมการบางอย่างที่เป็น เสมือนการก่อสงครามกับต่างประเทศบ้าง หรือเป็นการเตรียมตัวเพื่อรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลปัจจุบันบ้าง

ข้อเสนอดังกล่าวไม่เพียงแต่จะต้องได้รับการปฏิเสธอย่างหนักแน่นโดยทันทีเท่า นั้น แต่ยังสมควรที่จะถูกประณาม เพื่อมิให้เกิดขึ้นเป็นจริงด้วย

เพราะข้อเสนอที่ทำให้เกิดวิกฤตสังคมทั้งสองประการข้างต้นนั้น ไม่เคยสร้างผลลัพธ์ทางดีแก่สังคมใด ไม่ว่าจะเป็นไทยหรือเทศ หรือปัจจุบันและที่ผ่านมา

ข้อสงสัยก็คือถ้าไม่เป็นผลดีแล้วทำไมจึงมีผู้เสนอให้เกิดขึ้น และเกิดขึ้นจากรากฐานใด

ภาวะสงครามระหว่างประเทศนั้นก่อให้เกิดผลกระทบอย่างกว้างขวางกับประชาชนทั้งสังคม ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับสงครามหรือไม่ก็ตาม

ยิ่งเป็นสงครามกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งไม่รู้ว่าจะมีข้อยุติหรือการสงบศึกในวันไหน ยิ่งเป็นเรื่องที่ควรต้องทบทวนให้รอบคอบรัดกุมอย่างยิ่ง

ข้อเสนอหรือการรัฐประหารโค่นล้มรัฐบาลก็เช่นเดียวกัน ไม่เพียงแต่จะไม่ได้รับการต้อนรับจากรัฐบาลประชาธิปไตยของต่างประเทศเท่า นั้น แต่ยังสร้างปัญหาภายในติดตามมาด้วย

เพราะการรัฐประหารอาจจะดูเหมือนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้ราบคาบลงไปได้

แต่ขณะเดียวกันก็ก่อให้เกิดวิกฤตและปัญหาอีกหลายประการแก่สังคม

เมื่อตระหนักอยู่แล้วว่าทั้งสงครามและการรัฐประหารนั้นส่งผลในด้านลบมากกว่าด้าน บวกสำหรับสังคมไทย ก็ยิ่งจะต้องช่วยกันระมัดระวังมิให้แนวคิดเช่นนี้เกิดขึ้นเป็นจริงขึ้นมาได้

ไม่ใช่แต่เพื่อประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องโดยตรง ซึ่งมักเป็นผู้มีอำนาจหรือมีสัดส่วนของผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นในสังคมเท่านั้น

แต่ยังเพื่อประชาชนทั่วไปที่ครองชีพอยู่ตามปกติด้วย

และที่ควรจะต้องทำให้เป็นมติมหาชนขึ้นมาก็คือ การตั้งคำถามว่าผู้ยุยงให้เกิดสงครามหรือการรัฐประหารนั้น

พร้อมจะเผชิญหน้ากับผลที่ตามมาทั้งทางกฎหมายและทางสังคมเพียงใด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: