คนอังกฤษนายกรัฐมนตรีไทย

คนอังกฤษนายกรัฐมนตรีไทย
1 มี.ค. 2554 10:46 น.
Tags:

* พญาไม้ทูเดย์
* พญาไม้

ยิ่งอยู่นานยิ่งมากปัญหา..

ก็อย่างที่เคยบอกไว้ว่า..ปัญหาสัญชาติอังกฤษของนายกรัฐมนตรี อภิสิทธ์ เวชชาชีวะ นั้น..จะเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาหากว่า..

เป็นคนสองสัญชาติ

คงจะไม่มีรัฐธรรมนูญของประเทศใด..บัญญัติให้นายกรัฐมนตรีผู้นำประเทศของประเทศนั้นๆ เป็นพลเมืองของสองประเทศพร้อมๆกัน

บางแห่งอย่างสหรัฐอเมริกา..บังคับไว้อย่างเด็ดขาดว่า..ผู้ที่เกิดในสหรัฐอเมริกาเท่านั้น..ถึงจะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้..

ใน รัฐธรรมนูญไทย..เน้นความสำคัญของการมีสัญชาติไทยไว้..เช่นว่า..99(1) บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง มีสัญชาติไทย แต่บุคคลซึ่งมีสัญชาติไทย โดยการแปลงสัญชาติ ต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี และให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นใน 101(1) ว่า บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เป็นผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สัญชาติไทยโดยการเกิด

อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นสัญชาติไทยเพราะเกิดจากบิดามารดาเป็นคนไทย..แต่ก็เป็นคนสัญชาติอังกฤษ เพราะเกิดในประเทศอังกฤษ..และยังเป็นอยู่จนบัดนี้..

กฏหมายเกี่ยวกับ สัญชาติ..ทั้งสิ้นให้เลือกอย่างหนึ่งอย่างใดเมื่ออายุครบ 20 ปี..หรือก่อนหน้า..เพราะผู้ชายในแต่ละประเทศจะต้องเข้ารับการเกณฑ์ทหาร..

นี่ อาจจะเป็นความจำเป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้..อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มีปัญหาในเรื่องการเข้ารับการเกณฑ์ทหารในประเทศไทย..และการไม่ยอมปรากฏ ตัวอย่างเปิดเผยในระหว่างนั้น

และไม่รู้ว่า..อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ..ในสัญชาติอังกฤษ..ทำอย่างไรในเรื่องเดียวกันกับความเป็นพลเมือง อังกฤษ..ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งและอาจจะเป็นได้ถึงนายกรัฐมนตรีของอังกฤษ..

คนๆ เดียวที่เลือกผู้แทนได้ถึง 2 ประเทศและเป็นสมาชิกสภาผู้แทนได้ถึง 2 ประเทศ..นี่คืออภิสิทธิ์ของคุณอภิสิทธิ์ที่อาจจะเป็นหนึ่งเดียวในโลก

แต่วันนี้..มันกำลังจะกลายเป็นปัญหา..เป็นไปได้อย่างไรที่ประเทศไทยจะมีพลเมืองอังกฤษมาเป็นผู้แทนราฏร์และนายกรัฐมนตรี..

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: